ที่ตั้ง

จากท่าเรือท้องศาลาไปยังรีสอร์ทประมาณ 18 กม. ซึ่งต้องผ่านหมู่บ้านบ้านใต้ ทิวเขา ธรรมชาติอันหลากหลาย จนมาถึงหาดท้องนายปานซึ่งเป็นชายหาดที่งดงามและเงียบสงบ ปานวิมานรีสอร์ทถือเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของเกาะพะงันแห่งนี้ สำรวจโรงแรม

การเดินทาง

การเดินทางที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือ เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์และการบินไทยมายังสนามบินเกาะสมุย และลงเรือลมพระยาที่ท่าเรือแม่น้ำ หรือลงเรือซีทรานที่ท่าเรือบางรัก เพื่อไปยังท่าเรือท้องศาลา (ท่าเรือฝั่งเกาะพะงัน) หรืออีกหนึ่งทางเลือกที่รวดเร็วและสะดวกสบายคือเมื่อทางโรงแรมจะมีบริการรถไปรับที่สนามบินสมุยและพาท่านโดยสารเรือ Speed Boat ของโรงแรมซึ่งใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น

แผนที่เส้นทาง

ภูมิอากาศ:

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม: ท้องฟ้าแจ่มใส เป็นช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดของปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 32 องศาเซลเซียส

มิถุนายน – มกราคม:

มีแสงแดดและลมแรง มีฝนตกชุกระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

บริการรับ-ส่ง

รับ-ส่ง โดยเรือ Speed Boat

ท่าเรือเพชรรัตน์
เกาะสมุย รีสอร์ท

เวลาออก ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
11.00 น. 30 นาที 1,500 บาท 750 บาท
16.30 น. 30 นาที 1,500 บาท 750 บาท
ไม่เกิน 8 ท่าน / เที่ยว) น่าจะเป็น อย่างน้อย สี่ท่านต่อเที่ยวหรือเปล่า

ท่าเรือเพชรรัตน์
รีสอร์ท เกาะสมุย

เวลาออก ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
09.30 น. 30 นาที 1,500 บาท 750 บาท
13.00 น. 30 นาที 1,500 บาท 750 บาท
ไม่เกิน 8 ท่าน / เที่ยว) น่าจะเป็น อย่างน้อย สี่ท่านต่อเที่ยวหรือเปล่า
  • บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินเกาะสมุยไปท่าเรือเพชรรัตน์
  • ตารางเรือและราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางเพิ่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ลูกค้าที่เลือกจองแบบเหมาส่วนตัว (ราคา 12,000 บาท/เที่ยว) หากมีจำนวนคนมากกว่า 8 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

เรือเฟอร์รี่ และรถรับ-ส่ง

รถรับ-ส่งโดยรีสอร์ท

ท่าเรือแม่น้ำ
เกาะสมุย รีสอร์ท

ตารางเรือ ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
12.30 น. 1 ชั่วโมง 15 นาที 1,200 บาท 600 บาท
17.00 น. 1 ชั่วโมง 15 นาที 1,200 บาท 600 บาท

ท่าเรือแม่น้ำ
รีสอร์ท เกาะสมุย

ตารางเรือ ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
09.30 น. 1 ชั่วโมง 15 นาที 1,200 บาท 600 บาท
13.00 น. 1 ชั่วโมง 15 นาที 1,200 บาท 600 บาท
  • จากท่าเรือแม่น้ำเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ลมพระยาหรือเรือซีทราน
  • ราคาดังกล่าวรวมรถรับ-ส่งจากสนามบินเกาะสมุย-ท่าเรือแม่น้ำ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าตั่วเรือและรถรับ-ส่งจากท่าเรือท้องศาลา (ฝั่งเกาะพะงัน) – รีสอร์ท
  • กรณีเดินทางกลับจะต้องเดินทางออกจากรีสอร์ทอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออก

บริการรถรับ-ส่ง

(ฝั่งเกาะพะงัน)

ท่าเรือท้องศาลา รีสอร์ท

เวลาออก ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
11.00 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท
13.10 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท
18.10 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท

รีสอร์ท ท่าเรือท้องศาลา

เวลาออก ระยะเวลา ค่าโดยสาร / คน
ผู้ใหญ่
ค่าโดยสาร / คน
เด็ก
09.30 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท
11.30 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท
15.00 น. 45 นาที 300 บาท 150 บาท